De Universiteit Leiden en woningcorporatie De Sleutels hebben financiële overeenstemming bereikt over de verkoop van het Doelencomplex.

Het complex met sociale huurwoningen, dat stamt uit de jaren tachtig, wordt gesloopt, waarna de universiteit er de faculteit Geesteswetenschappen onderbrengt in een nieuw te vormen Humanities Campus.

Bewoners van het Doelencomplex verzetten zich tegen de plannen. Het merendeel vindt dat De Sleutels geen gelijkwaardige vervangende woonruimte aanbiedt en weigert te verhuizen.

De woningcorporatie en de universiteit werden het eens over het bedrag waarvoor het Doelencomplex kan worden verkocht, de bekostiging van de regelingen in het sociaal plan en het aanbod van compensatiewoningen.

Woningcorporatie en bewoners vrezen onteigening

Voor De Sleutels-directeur Gerda van den Berg een lastig besluit: het liefst zou ze het niet verkopen. "Uiteindelijk gaan we dit juridisch verliezen en dan komen de bewoners pas echt in de kou te staan", stelt de directeur, doelend op een mogelijke onteigeningsprocedure van de gemeente.

Ook Giny Schoemaker, voorzitter van bewonerscommissie, vreest voor onteigening. Zij herinnert zich dat verantwoordelijk wethouder Paul Dirkse heeft gezegd dat hij de stap tot onteigening zal zetten wanneer de bewoners van het complex zich blijven verzetten tegen de plannen.

Onafhankelijke deskundige en draagvlakonderzoek

Om te onderzoeken of de compensatiewoningen en het opgestelde sociaal plan passend en redelijk zijn voor de huidige situatie heeft het Leidse college een onafhankelijke externe deskundige aangesteld. De Sleutels en de bewonerscommissie mochten kandidaten voor deze positie aandragen.

Wanneer er geen bijzonderheden uit de plannen blijken, volgt een draagvlakonderzoek onder de bewoners. Van den Berg: "We leggen de plannen individueel voor aan al onze bewoners. Als minstens 70 procent van hen bereid is om er in mee te gaan, vinden wij dat er sprake is van voldoende draagvlak en kan het worden uitgevoerd."

'Zonder vergelijkbare woningen wil niemand verhuizen'

Volgens de bewonerscommissie is de kans klein dat het gestelde minimumpercentage wordt gehaald. "Zolang er geen vergelijkbare woningen worden aangeboden, wil bijna niemand verhuizen", stelt Schoemaker.

Op de vraag wat er gebeurt als er inderdaad onvoldoende draagvlak blijkt onder de bewoners van Het Doelencomplex heeft Van den Berg een duidelijk antwoord: "Wij staan 100 procent achter onze huurders. Is het draagvlak er niet, dan houdt het op en doet De Sleutels niet meer mee."