De gemeente Leiden verbiedt vissen op kreeften in haar wateren. Het verzoek van een visser aan de gemeente om op rivierkreeften te mogen vissen is afgewezen.

Volgens de gemeente zijn er verschillende rapporten over de effecten van het vissen op kreeften, maar is er meer onderzoek nodig naar de mate waarin de invasieve exoten schade aanrichten aan kades, flora en fauna.

Daarnaast heeft de Leidse gemeenteraad in mei 2019 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om met marktlui in gesprek te gaan over de verkoop van levende krabben en kreeften. De gemeente kan die verkoop op de markt en in (vis)winkels niet verbieden, maar het vissen wel.