Voor het referendumverzoek over de herinrichting van het Roomburgerpark in Leiden zijn in totaal 5.848 geldige ondersteuningsverklaringen binnengekomen. Dat betekent dat het benodigde aantal van vijfduizend ondersteuningsverklaringen ruim binnen de hiervoor gestelde termijn is behaald.

Het referendumverzoek gaat nu de volgende fase in. Op 28 januari neemt de Leidse gemeenteraad een besluit over het vervolgtraject.

Omdat het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen inmiddels is behaald, is het niet meer mogelijk om een verklaring in te leveren.

De gemeente komt op korte termijn met informatie over de mogelijkheid voor belanghebbenden om subsidie aan te vragen voor campagneactiviteiten.