Over tien jaar werken nog maar zo'n vierhonderd mensen bij re-integratiebedrijf DZB Leiden. Dat staat in de visie voor DZB, waarin wordt geschetst hoe het toekomstbeeld voor die organisatie er tot 2030 uitziet. Zonder ingrijpen schrijft DZB binnen enkele jaren rode cijfers en lopen de tekorten jaarlijs op tot 5,2 miljoen euro in 2040.

Momenteel werken er nog zo'n achthonderd mensen bij DZB, maar het aantal 'WSW'ers' loopt gestaag terug, sinds de Wet op de Sociale Werkvoorziening in 2015 werd afgeschaft. Daardoor komen er sindsdien geen nieuwe werknemers bij, terwijl veel oudere medewerkers met pensioen gaan. Ook wordt de afgelopen jaren meer ingezet op uitstroom van werknemers met een beperking naar reguliere werkgevers.

Met het verder afbouwen van de sociale werkvoorziening, wil de gemeente voorkomen dat DZB in de rode cijfers terechtkomt. Zonder ingrijpen dreigt vanaf 2023 een jaarlijks miljoenentekort. Dat komt doordat de overheidsbijdrage steeds lager wordt, maar ook doordat de productiviteit bij de leerwerkbedrijven van DZB terugloopt.

Noëlle ter Woerds, die op 1 januari aantreedt als directeur van DZB, gaat het veranderproces vormgeven. Nog meer als voorheen wordt gestuurd op het onderbrengen van werknemers bij gewone bedrijven waar ze zo regulier mogelijk werk gaan doen.

Voor de mensen voor wie dat geen optie is, blijft DZB zogeheten 'beschut werk' aanbieden. Naast het onderbrengen van personeel buiten DZB wordt ook onderzocht of bepaalde onderdelen kunnen worden afgestoten. Dat geldt voor bijvoorbeeld De Stal op het Bio Science Park Leiden.

Dat de halvering van het aantal werknemers in de komende tien jaar ook gevolgen heeft voor de huisvesting van DZB, is niet uitgesloten. Het enorme gebouw aan de Le Pooleweg is echter helemaal afgestemd op de werkzaamheden van DZB, dus een deel afstoten of onderverhuren zal volgens wethouder Yvonne van Delft nog niet meevallen.