Tien mensen hebben een voorstel ingediend om een deel van de 60.000 euro uit het Leidse Sportakkoord te kunnen gebruiken bij het motiveren van Leidenaren om te bewegen. Om aanspraak te kunnen maken op een deel van het geld moet er in ieder geval een sportvereniging betrokken zijn bij de aanvraag.

Het Sportakkoord werd vlak voor de zomervakantie door 42 partijen ondertekend. Voor het akkoord is 60.000 euro vrijgemaakt om Leidenaren aan het bewegen te krijgen.

"Tien aanvragen is best netjes voor de eerste ronde", zegt Mijke Sluis, sportformateur en aanjager van het Leids Sportakkoord. "Deze deadline was natuurlijk al snel na de ondertekening van het akkoord, dus voor zo'n kort tijdsbestek zijn we tevreden."

Om in aanmerking te komen voor een deel van het geld moeten twee partijen samen met een voorstel komen, waarvan minimaal één partij een sportvereniging is. Deze professionele organisaties zijn de kartrekkers bij het bedenken en uitvoeren van voorstellen.

Elk project maakt kans op maximaal 5.000 euro. Het geld dat overblijft van deze ronde gaat naar de tweede ronde die in maart plaatsvindt. De regiegroep van het Sportakkoord gaat volgende week overleggen over de ingediende voorstellen.