Navigators Studentenvereniging Leiden (NSL) heeft zich gedistantieerd van de verenigingsvisie op homoseksualiteit, zo valt te lezen in het persbericht van zaterdag.

De koersbepaling werd opgesteld door overkoepelende organisatie Navigators Studentenverenigingen (NSV) en zorgde voor veel ophef na publicaties van nieuwspartner Sleutelstad.

Zo staat er onder meer in dat Navigators ervoor kiest leidend te laten zijn dat de Bijbel niet positief spreekt over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat homoseksuelen hierdoor geen bestuursfunctie binnen de vereniging zouden mogen bekleden, zoals eerder werd gesuggereerd, staat niet expliciet vermeld.

In het persbericht van de NSL geeft voorzitter Joanne Sloof aan dat de beschreven visie in de koersbepaling geen afspiegeling is van de visie van de vereniging. Bovendien stelt ze dat het document niet door NSL onderschreven is en geen invloed heeft op het lokale beleid.

In het bericht wordt verder benadrukt dat de Leidse studentenvereniging een plek wil zijn waar iedere student zich welkom en geliefd voelt. Ook worden leden volgens NSL de kans geboden "God te leren kennen, ongeacht seksuele voorkeur".

Document zorgde voor boze reacties

Er kwamen boze reacties vanuit de universiteitsraad, belangenorganisaties en zelfs de lokale politiek op het document. PvdA-raadslid Suzanne van der Jagt kaartte de kwestie aan binnen de Leidse gemeenteraad, waarna wethouder Paul Dirkse (D66) met de vereniging in gesprek ging.

Naar aanleiding daarvan maakte Dirkse in de raadsvergadering van 19 november kenbaar dat van vermeende discriminatie volgens hem geen sprake was. De wethouder onderneemt zodoende geen vervolgstappen.