Het tarief voor een tweede of derde parkeervergunning gaat volgend jaar flink omhoog in Leiden, zo blijkt uit een brief van de gemeente met de nieuwe parkeernormen. Het college wil huishoudens zo ontmoedigen om meer dan één auto te hebben. Het tarief voor de eerste parkeervergunning in zowel zone A als B stijgt minimaal.

Als de gemeenteraad eind deze maand de door het college ingediende plannen goedkeurt, dan gaat de nieuwe parkeernorm vanaf 1 januari in. Het tarief van de eerste parkeervergunning stijgt per 1 januari voor zone A met 0,95 euro per kwartaal en voor Zone B met 1,10 euro per jaar.

Het grootste verschil zit in de tweede en derde vergunningen voor bewoners. Betaalt een huishouden voor de tweede vergunning in zone A nu nog 92,45 euro per kwartaal, per 1 januari wordt dit verhoogd tot 141,42 euro per kwartaal.

In zone B kunnen bewoners nu ook nog een derde parkeervergunning hebben. De prijs van deze vergunning wordt ruim zeven keer zo hoog en gaat van 52,40 euro per jaar naar 377,20 euro per jaar.

Bij de nieuwe regels gaat het niet alleen om een verhoging van de tarieven. Parkeren wordt ook steeds lastiger gemaakt. In zone A kunnen bewoners vanaf 1 januari geen tweede vergunning meer krijgen. Voor zone B geldt dat voor een derde vergunning. Bestaande vergunningen blijven voorlopig wel bestaan.

Met de nieuwe maatregelen hoopt het stadsbestuur auto's zoveel mogelijk te weren uit de stad. In de onlangs vastgestelde Parkeervisie zijn fors minder parkeerplaatsen opgenomen. Bewoners in het stationsgebied krijgen zelfs helemaal geen parkeervergunning meer, kondigde wethouder Ashley North eerder al aan.