Technolab Leiden stelt in samenwerking met de gemeente Leiden vijftig extra stageplekken beschikbaar voor mbo-studenten, voor wie het sinds het uitbreken van de coronacrisis moeilijker is geworden om een stageplek te vinden.

Met het oog op het nijpende tekort aan stageplekken voor mbo-studenten, deden wethouders Yvonne van Delft en Paul Dirkse half oktober een oproep aan Leidse ondernemers om meer stagiairs aan te nemen.

"Toen wij deze oproep hoorden, hebben wij meteen contact opgenomen met de gemeente", zegt Morsal Toghyan van Technolab. "Wij gaven aan dat we bereid waren meer stagiairs aan te nemen, maar dat we daarbij wel financiële steun nodig hebben. De gemeente biedt ons nu die financiële ondersteuning en zo konden twee weken na de oproep van de wethouders de eerste extra stagiairs aan de slag."

Technolab Leiden is een leer-werkbedrijf dat zich richt op onderwijs, techniek, wetenschap en talentontwikkeling. De stagiairs verzorgen normaal gesproken workshops bij Technolab voor kinderen van vier tot achttien jaar over techniek en wetenschap.

"Wij hebben geprobeerd om in te spelen op het effect dat de coronacrisis op scholen heeft", zegt Eline Hietbrink van Technolab. "Zo verzorgen wij onze workshops nu op scholen. Daarnaast organiseren wij voor middelbare scholen meerdere kleine open dagen, omdat één grote open dag per middelbare school niet mogelijk is. Tot slot willen wij ook vervangend onderwijs bieden als een docent uitvalt. Voor deze werkzaamheden kunnen wij extra stagiairs goed gebruiken."