Verschillende organisaties spreken zich door middel van een brief uit tegen het besluit van wethouder Ashley North om de kruising tussen de Veluwemeerlaan en fietspad Broekweg in Leiden te herinrichten.

Uit een verkeersonderzoek in 2018 kwam naar voren dat automobilisten niet altijd voorrang verlenen aan fietsers. In het nieuwe plan krijgen zowel fietsers als voetgangers geen voorrang meer op de weg waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

Meerdere organisaties hebben hun handtekening gezet onder de brief. Ook Wijkvereniging Merenwijk, Platform Gehandicapten Leiden, de Voetgangersbeweging en de Fietsbond sluiten zich aan bij het standpunt dat de beoogde herinrichting niet de juiste oplossing is.

Ze vinden dat de kruising geen wijzigingen nodig heeft, omdat er de afgelopen veertig jaar geen enkel ongeval is geweest. "U geeft toe aan hufterig gedrag van de automobilist die niet bereid is te stoppen voor de zwakkere weggebruiker", schrijven de organisaties in de brief aan de wethouder. "Ons eigen voorstel is nooit overwogen of overlegd met de politie en Visio. De uiteindelijke keuze is gemaakt op basis van landelijke richtlijnen en door mensen die onbekend zijn met de situatie."

De situatie zorgt voor vragen, want de wethouder houdt zich elders in de stad wel vast aan het voorrang geven aan fietsers. Ook ziet North geen mogelijkheid om een plateau voor het rijden van 30 kilometer per uur aan te leggen, vanwege de busroute en de hulpdiensten. De protesterende organisaties zien hier echter geen probleem, omdat zo'n plateau bij andere locaties op de rondweg wel mogelijk wordt gemaakt.

Ten slotte laten de organisaties in de brief weten het gevoel te hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt. "Er is drie jaar overleg gevoerd, maar uiteindelijk wordt nu door de gemeente een eenzijdig besluit genomen zonder draagvlak."