De Navigators Studentenvereniging Leiden (NSL) is in opspraak vanwege de verenigingsvisie op homoseksualiteit. Een document met die verenigingsvisie kwam kort geleden boven water. Hoewel homoseksuelen niet zwart-op-wit minder kansen krijgen, levert het document veel verontwaardiging op.

De commotie ontstond begin 2019 toen in een artikel van universiteitskrant Mare werd gesuggereerd dat de NSL geen homoseksuelen in het bestuur zou toelaten. Gerieke Prins, lid van studentenpartij Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS), stelde er destijds vragen over in de universiteitsraad. De Universiteit Leiden ging in gesprek met de vereniging, maar uiteindelijk kon niet worden aangetoond dat er sprake was van discriminatie.

De storm leek overgewaaid, totdat onder meer nieuwspartner Sleutelstad dit najaar een document in handen kreeg waarin de verenigingsvisie over homoseksualiteit is vastgelegd. In de 'Koersbepaling Homoseksualiteit' staat niet expliciet dat de Navigators geen homoseksuelen in het bestuur toelaten, maar die suggestie wordt wel al langer gewekt. Er staat ook in dat de vereniging niet positief staat tegenover relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Het document telt zestien pagina's en staat vol met passages uit de Bijbel. De vereniging heeft de visie vastgelegd "in de hoop dat dit mag bijdragen aan eerlijke en opbouwende gesprekken aangaande homoseksualiteit".

Er wordt eerst context gegeven over Gods visie omtrent de liefde in het algemeen, en vervolgens worden er Bijbelstukken over homoseksualiteit geciteerd. De Navigators kiezen er op basis daarvan voor "leidend te laten zijn dat de Bijbel (…) alleen in positieve bewoordingen spreekt over de relatie tussen man en vrouw".

Na publicatie van het document in Mare ontstond zowel binnen als buiten de vereniging veel opschudding.

Uiteenlopende reacties binnen studentenvereniging NSL

Binnen NSL lopen de reacties op het document sterk uiteen. Er zijn leden die aangeven zich totaal niet in het door de media geschetste beeld te herkennen. Zo wordt NSL "juist een veilige plek voor homo's om uit de kast te komen" genoemd en worden de christelijke waarden van verwelkoming en acceptatie aangehaald.

Jan van der Graaf, woordvoerder van de overkoepelende organisatie Navigators Studentenverenigingen (NSV), vindt dat de koersbepaling daar niets aan af doet. "Het geeft slechts duidelijkheid over onze visie. Het is in de media uit het verband getrokken en zo is er een verkeerd beeld ontstaan." Ook binnen de Leidse aftakking is niet iedereen blij met de rol van de media. "De redacteur van de Mare is wel heel erg op zoek naar iets negatiefs", vindt een ouderejaars.

De vijf leden die Sleutelstad voor dit artikel sprak, geven aan het niet eens te zijn met de verenigingsvisie aangaande homoseksualiteit en schofferen Wouter Verbree, bestuurslid van NSV, die in gesprek met Mare zegt dat "als je homoseksueel bent, je ervoor kiest een leven als single en zonder seks aan te gaan". Onzin, vinden leden: "Hij doet nu alsof we er allemaal zo over denken hier, maar dat is helemaal niet waar." Volgens een ander lid waren veel leden niet op de hoogte van het betreffende document.

Joanne Sloof, voorzitter van NSL, laat in een reactie weten "dat het vervelend is om te horen dat leden niets van het document wisten". "Het is in principe openbaar en dus absoluut niet bewust achtergehouden." Op verdere vragen over waarom de buitenwereld het document niet eerder heeft mogen inzien, ondanks meerdere verzoeken, wil Sloof niet ingaan.

Verdeeldheid in Leidse fractie over verenigingsvisie

Raadslid Suzanne van der Jagt (PvdA) zegt dat het niet toelaten van homoseksuele leden in het bestuur discriminatie is, maar dat de Koersbepaling een grijs gebied is.

"De PvdA ziet wel dat de Koersbepaling Homoseksualiteit diverse mensen kwetst. Seksuele geaardheid is een privékwestie die geen invloed heeft op het goed kunnen uitoefenen van een functie, bijvoorbeeld binnen NSL", aldus Van der Jagt.

"Ook in Leiden zijn er nog veel te veel mensen die te maken hebben met discriminatie op basis van hun geaardheid. Ik wil dat iedereen zichzelf kan zijn en zich welkom voelt in onze stad. Het koersdocument levert hieraan een negatieve bijdrage."

Joost Bleijie, fractievoorzitter van het CDA, vindt echter dat hij als raadslid geen mening kan geven over de inhoud van de Koersbepaling. "Het staat individuele verenigingen vrij om bepaalde ideologische ideeën erop na te houden. Zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, staat de gemeente hier los van."

Vanuit maatschappelijk oogpunt betreurt Bleijie wel dat homoseksualiteit nog niet algemeen geaccepteerd is, iets waar Leiden als 'regenbooggemeente' wel naar streeft.

Wethouder Dirkse gaat geen verdere stappen ondernemen

Van der Jagt kaartte de kwestie op 8 oktober aan in de gemeenteraad waarna wethouder Dirkse met NSL in gesprek is gegaan. Tijdens dit gesprek gaf de vereniging nogmaals aan dat de seksuele geaardheid geen belemmering vormt om iemand voor een bepaalde functie aan te stellen.

Afgelopen donderdag zei de wethouder tegen de gemeenteraad dat hij "een positieve indruk heeft gekregen van NSL" en geen verdere stappen zal ondernemen.

De Universiteit Leiden heeft zich naar aanleiding van dit gesprek voorgenomen om op korte termijn een soortgelijke ontmoeting tussen de rector van de universiteit en de vereniging te organiseren. Zo hoopt de universiteit nogmaals vast te stellen dat er binnen NSL geen discriminatie plaatsvindt.