Het kabinet kiest er volgens burgemeester Henri Lenferink van Leiden nog altijd voor de economie zoveel mogelijk te ontzien, zegt hij woensdag in een reactie op de dinsdag aangekondigde extra coronamaatregelen. "De nieuwe maatregelen zijn bedoeld als korte extra duw om het aantal besmettingen sneller omlaag te krijgen", zegt Lenferink.

De extra maatregelen gaan woensdag om 22.00 uur in. Zo mogen daarna niet meer dan twee personen uit verschillende huishoudens buiten afspreken.

Ook moeten sommige locaties waar mensen samenkomen gesloten worden. Het gaat daarbij onder meer om bioscopen, dierentuinen, musea, pretparken en theaters.

De invloed van de strengere maatregelen is volgens de burgemeester "dramatisch" voor bijvoorbeeld evenementen als het Leids International Film Festival. "Ik hoop dat ze de spirit overeind houden."

Vooralsnog geen aanscherping in regio rondom Leiden

Het kabinet heeft dinsdagavond ook vergaande maatregelen in het vooruitzicht gesteld voor regio's waar het de verkeerde kant op gaat.

Lenferink is als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden ook verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen in deze regio. De regio rondom Leiden hoeft volgens Lenferink vooralsnog niet bang te zijn voor een aanscherping. "Leiden daalt op de ranglijst van regio's met de meeste besmettingen."

Wel hamert hij op het belang van de genomen maatregelen. "De Leidse regio en Den Haag vormen samen een van de twee regio's waar de druk op ziekenhuizen nog erg hoog is en veel patiënten moeten worden verplaatst naar andere delen van het land. Het is belangrijk dat de maatregelen nu succes hebben, dan zijn we er ook het snelst weer van af."

Begrip voor mogelijk landelijk vuurwerkverbod

Er komt mogelijk een landelijk verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Leiden koerst al jaren op een volledig vuurwerkverbod, maar Lenferink zei afgelopen week nog het aantal vuurwerkvrije zones in Leiden niet te willen uitbreiden.

Hij toont overigens wel begrip voor een eventueel landelijk vuurwerkverbod. "De argumentatie is nu anders. De zorg is overbelast en we moeten voorkomen dat de reguliere zorg nog verder moet wijken dan nu al door corona het geval is. We hebben toch elk jaar enkele honderden vuurwerkslachtoffers en dat moeten we nu zien te voorkomen."