Waarnemend burgemeester van Voorschoten Charlie Aptroot maakte woensdagavond aan de gemeenteraad bekend dat hij zich hard gaat maken voor meer wijkagenten in Voorschoten. Dat deed hij tijdens de thema-avond Openbare Orde en Veiligheid. Ook komt er een herkenbare politiepost in het gemeentehuis.

Ondanks de landelijke afname van woninginbraken is dit volgens Aptroot in Voorschoten niet het geval. Daarnaast zijn er meer meldingen van huiselijk geweld en overlast.

"De steeds weer veranderende coronaregels vragen om meer controle en handhaving. De uitbreidingen zijn daarom nodig en kunnen de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Voorschotense inwoners verhogen", zei Aptroot.

Voorschoten heeft op dit moment drie wijkagenten, maar heeft volgens afspraken binnen de Nationale Politie recht op twee extra agenten. De norm waar Aptroot naar verwees is één wijkagent op vijfduizend inwoners. Dit betekent dat Voorschoten recht heeft op vijf wijkagenten.

De vijf wijkagenten worden gekoppeld aan vijf handhavers van de gemeente. Zo ontstaan er vijf teams met één wijkagent en één handhaver die aanwezig en zichtbaar zijn in de wijk, op straat, bij gesprekken met ondernemers en verenigingen. Op deze manier is elke wijk in Voorschoten verzekerd van wekelijks toezicht door politie en handhaving.

Handhaving en politie zijn nu gehuisvest aan de achterkant van het gemeentehuis. In de plannen voor de huisvesting van de gemeente wordt de vestiging van een politiepost in het gemeentehuis opgenomen.