De Bachstraat in Leiden-Zuidwest krijgt volgend jaar een opknapbeurt. Daarbij worden versleten straat- en stoepstenen vervangen en wil de gemeente ook zoveel mogelijk extra groen aanleggen om wateroverlast bij hevige regenbuien te voorkomen.

Niet alleen de straat zelf wordt opgeknapt, ook de parkeervakken worden duidelijker, de kruispunten worden verhoogd en de straat krijgt een schoolzone. Het zijn allemaal maatregelen die bij een 30 kilometerzone passen.

In het ontwerp voor de opgeknapte Bachstraat zijn wensen uit de buurt meegenomen. De toegang naar de portiekflats en garageboxen krijgt een nieuwe inrichting, er komen fietsenrekken en de parkeerplaatsen voor de auto's worden duidelijker aangegeven. De straatstenen voor de rijbaan worden zoveel mogelijk hergebruikt en de stoepen krijgen nieuwe tegels.

Via het participatieplatform DoeMee van de gemeente Leiden kan iedereen zien wat de plannen inhouden. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om voor de plannen een bewonersavond te organiseren, laat de gemeente weten.

Omdat de Bachstraat erg lang is, is het ontwerp in vier delen opgesplitst. De meedenkfase duurt tot en met 10 november. Daarna worden de reacties verwerkt en wordt het definitieve ontwerp gemaakt. Dat moet begin volgend jaar klaar zijn. Daarna beginnen de voorbereidingen en in de tweede helft van 2021 gaan de werkzaamheden echt van start. In de zomer van 2022 moeten de werkzaamheden afgerond zijn.