De Vrienden van het Roomburgerpark hebben de benodigde 750 handtekeningen binnen voor het doen van een referendumaanvraag over de herinrichting van het Leidse wijkpark. Dat meldt voorzitter Bert Stemerdink.

Het indienen van een referendumaanvraag gaat in twee stappen. Een voorbereidende aanvraag kan worden ingediend als deze is voorzien van tenminste 750 geldige handtekeningen.

In de volgende fase moeten nog eens 5.000 geldige handtekeningen worden ingediend om de gemeente het referendum daadwerkelijk te laten organiseren.

Wat de uitdaging groter maakt, is dat alle handtekeningen fysiek gezet moeten worden en niet ook via internet. Daar staat tegenover dat verschillende politieke partijen gaan helpen met inzamelen.

Nu de handtekeningen voor de eerste ronde binnen zijn, wordt de inleidende referendumaanvraag binnenkort ingediend. Als de referendumkamer oordeelt dat er inderdaad voldoende geldige handtekeningen zijn, komt de tekst van de referendumvraag aan de orde. Als ook de 5.000 geldige handtekeningen worden opgehaald, kan het Roomburgerparkreferendum waarschijnlijk gelijk met de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar worden gehouden.