De Leidse politiearchieven uit de Tweede Wereldoorlog worden voor iedereen digitaal inzichtelijk. Het beschikbaar stellen van de politiearchieven is onderdeel van het project Dossier071 van Erfgoed Leiden en Omstreken, dat vorige week van start ging.

Erfgoed Leiden en Omstreken is begonnen om inzichtelijk te maken wat er tussen 1940 en 1945 dagelijks in de stad gebeurde en wie daarbij betrokken waren.

"We willen deze geschiedenis samen met het publiek toegankelijk maken voor de jongere generatie", zegt directeur Ariela Netiv. Sinds deze week werken zo'n 25 vrijwilligers aan het invoeren van archiefstukken in een database. "Het archiefmateriaal zal later ook in een theatervoorstelling van PS Theater worden gebruikt, zodat de verhalen uit de oorlog voor een breder publiek gaan leven", aldus Netiv.

In het tweejarige project Dossier071 worden als eerste de dag- en nachtrapporten van de politie uit 1940 onder handen genomen. In die rapporten staan de meldingen die binnenkwamen op het politiebureau in Leiden. Elke pagina uit deze rapporten is gescand en vrijwilligers typen deze scans over in een database.

De Leidse politiearchieven bestaan naast de dag- en nachtrapporten uit dossiers met proces-verbalen. Die dossiers zijn voor een deel nog aanwezig in Leiden, vooral wanneer het om niet opgeloste zaken gaat. Naar de achtergebleven dossiers is tot nu toe nauwelijks onderzoek gedaan, maar daar komt met de hulp van vrijwilligers nu verandering in.