De Leidse gemeenteraad heeft besloten om in ieder geval tot het einde van dit jaar digitaal te blijven vergaderen. Dat besluit neemt de gemeente nadat er deze zomer 200.000 euro werd uitgetrokken om conform de coronamaatregelen fysiek te kunnen vergaderen.

De keuze om toch weer online te vergaderen is het gevolg van de aangescherpte maatregelen die het kabinet vorige week aankondigde tegen het fors oplopende aantal coronabesmettingen van de afgelopen weken.

De vergaderzaal van het hoogheemraadschap van Rijnland en de ontvangsthal van Naturalis werden deze zomer ingericht voor het houden van vergaderingen. In totaal werden de zalen acht keer gebruikt, waarvan slechts één keer voor een besluitvormende gemeenteraadsvergadering.

Nu heeft de gemeenteraad de keuze om wel of niet fysiek te vergaderen gekoppeld aan de risiconiveaus die de overheid hanteert. Wanneer risiconiveau 1 (waakzaam) of risiconiveau 2 (zorgelijk) in Veiligheidsregio Hollands-Midden geldt, mag er fysiek worden vergaderd. Bij niveau 3 (ernstig) of 4 (zeer ernstig) wordt er digitaal vergaderd.

Ook in 2021 digitale vergaderingen

In juli stemde de gemeenteraad in met het beschikbaar stellen van een bedrag tussen de 225.000 en de 275.000 euro voor het 'coronaproof' vergaderen op externe locaties. Daarvan is inmiddels zo'n 50.000 euro uitgegeven aan algemene projectkosten. Daar komt per commissievergadering ongeveer 500 euro bij en voor een raadsvergadering bij Naturalis 20.000 euro per keer.

De gemeente gaat ervan uit dat er ook volgend jaar nog vaak digitaal vergaderd wordt in verband met de coronamaatregelen. Om die reden denkt de raad met het beschikbare budget ook de kosten voor fysieke vergaderingen in 2021 te kunnen dekken. Die kosten wil de gemeente verhalen op de Rijksoverheid via de compensatie die gemeenten krijgen voor de genomen en te nemen coronamaatregelen.