Hotel Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg in Leiden gaat zich meer richten op het huisvesten van arbeidsmigranten. Het hotel ziet geen andere manier om de coronacrisis te overleven. Als gevolg van de verandering raken 58 van de 74 vaste medewerkers hun baan kwijt.

"Deze reorganisatie is noodzakelijk vanwege de structureel tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren, de grote impact van de coronacrisis en de grote onzekerheden voor de komende periode", reageert het hotel op vragen van nieuwspartner Sleutelstad. "Door nu krachtig in te grijpen wordt een faillissement voorkomen en blijft de werkgelegenheid van een deel van het personeel bestaan."

Het gevolg van de reorganisatie is dat 58 werknemers op straat komen te staan. Samen met de Horeca bond van vakbond FNV is een sociaal plan onderhandeld waarmee een overgroot deel van de medewerkers heeft ingestemd. "De directie en het management betreuren dat er op deze wijze een einde komt aan het dienstverband van zoveel toegewijde medewerkers. Het is jammer genoeg niet anders", aldus het hotel.

Met de reorganisatie komt de focus te liggen op het huisvesten van arbeidsmigranten. "Voor de exploitatie van het hotel wordt naar andere mogelijkheden gezocht, waaronder tijdelijke logies voor internationale medewerkers", aldus de directie. Het Event & Convention Center dat aan het hotel grenst blijft wel bestaan. Daar zal extra in geïnvesteerd worden de komende tijd.