Negen gemeenten in Zuid-Holland ontvangen samen een Europese subsidie van 2,7 miljoen euro om tien woonwijken toekomstbestendig te maken. Het gaat in de Leidse regio om Zoeterwoude.

In de directe omgeving krijgen Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Katwijk ook geld. Door de krachten te bundelen met de provincie Zuid-Holland kon worden voldaan aan alle voorwaarden van de EU. De provincie coördineert het project en betaalt de verplichte aanvulling tot 3 miljoen euro. Alle projecten krijgen drie ton.

De gemeente Zoeterwoude gebruikt de extra middelen voor het project Rijndijk Van Gas Los. Daar is onderzocht op welke manier de verschillende wijken in de toekomst het beste kunnen worden verwarmd. Dat wordt een collectieve warmtetechniek, zo is inmiddels wel duidelijk.

De komende tijd vindt vervolgonderzoek plaats. Belangrijke voorwaarden waaraan de toekomstige warmtetechniek moet voldoen zijn betaalbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid.