Sinds augustus hebben alle buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Leiden een bodycam. De gemeente Leiden is daarmee begonnen na een succesvol verlopen pilot in 2019. De boa's zijn enthousiast over de kleine camera's, omdat ze de-escalerend kunnen werken.

Opgenomen beelden worden alleen gebruikt als iemand zich heeft misdragen tegen een boa of als er een klacht tegen een van hen wordt ingediend.

Johan Bos en Mike van Tuijl deden in 2019 al mee aan de pilot met de bodycam. Een bodycam maakt het werk van de handhavers soms iets makkelijker, bijvoorbeeld als ze iemand een boete van 140 euro geven voor het niet opruimen van hondenpoep.

"We waren net in het Huigpark in Leiden en toen heb ik gedreigd om de bodycam aan te zetten, omdat de man begon te schelden en te schreeuwen", zegt boa Johan Bos. "Hij bond toen al snel in."

Van Tuijl heeft de camera nog niet hoeven gebruiken. "Dus dat geeft ook al aan dat alleen het zien van de camera ertoe kan leiden dat mensen indammen." En dat is precies wat de gemeente Leiden voor ogen had met de inzet van de bodycam.

"We merken in de praktijk dat boa's soms heel agressief en onheus bejegend worden", legt burgemeester Henri Lenferink uit. "Dat is buitengewoon vervelend en kan ook tot geweld leiden. En boa's hebben ook minder middelen dan de politie om zichzelf te verdedigen."

De videobeelden kunnen uiteindelijk ook gebruikt worden in een strafzaak. Dat moet wel binnen 28 dagen zijn gebeurd. De gemeente bewaart de opnames niet langer dan voor het doel ervan noodzakelijk is. De bodycams mogen wettelijk gezien op straat gebruikt worden, maar bijvoorbeeld niet in een horecazaak.