De Hogeschool en Universiteit Leiden gaan het geld dat binnenkomt na invoering van het leenstelsel gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De afschaffing van de basisbeurs leverde de Staat 2,3 miljard euro op.

Uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat hoger onderwijs daarom ideeën mag pitchen om het geld in te investeren. Onder meer Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden hebben ideeën aangeleverd om tussen 2019 en 2024 te realiseren. De pitches van beide onderwijsinstellingen zijn goedgekeurd.

De hogeschool gebruikt het geld voor personeelstekorten. Zo moet er extra gecontroleerd worden of studenten wel genoeg studeren. Ook willen de school meer docenten, waardoor studenten persoonlijke begeleiding kunnen krijgen met bijvoorbeeld afstuderen.

De universiteit wil het onderwijs verbeteren door scholieren beter voor te lichten over studiekeuzes, het uitbreiden van het opleidingsaanbod en betere arbeidsmarktoriëntatie. Voor studenten met een migratieachtergrond is er een speciaal project opgezet: Start je Toekomst. Daarnaast is de universiteit met een systeem genaamd Brightspace begonnen om het contact tussen docenten en studenten makkelijker te maken.

Tot slot wil Leiden het geld steken in het opleiden van docenten en zo inspelen op het excellentieprogramma.