De gemeente Zoeterwoude, verschillende sportaanbieders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben vrijdagavond hun handtekening gezet onder het Zoeterwoudse sportakkoord. Het akkoord is een landelijk initiatief om sporten in de eigen gemeente voor iedereen toegankelijk en vanzelfsprekend te maken.

"We hebben besproken wat er nog beter kan", verklaart sportformateur Jorrit Smit. "Bijvoorbeeld op het gebied van de onderlinge samenwerking, zoals elkaars accomodaties gebruiken."

De twintig acties die uit de gesprekken naar voren kwamen vormen het sportakkoord. Door de coronacrisis werd de feestelijke ondertekening in april uitgesteld. Ondanks dat de crisis nog niet voorbij is, wilden de betrokken partijen niet langer wachten met het in gang zetten van de afspraken.

"Het sportakkoord is er, maar de gemeente heeft mij gevraagd om betrokken te blijven. Ik ben nu de aanjager die ervoor gaat zorgen dat alle partijen hun afspraken nakomen", vervolgt Smit.

Een deel van de inwoners van Zoeterwoude sport in Leiden of Leiderdorp, omdat bepaalde sporten niet in het dorp worden aangeboden. Een gezamenlijk sportakkoord voor de Leidse regio lijkt voor de hand te liggen, maar Smit bestrijdt dit.

"Het klopt dat er in Zoeterwoude bijvoorbeeld geen judo of hockey wordt aangeboden. Maar een gezamenlijk akkoord voor de hele regio zou niet werken. Zoeterwoude is compleet anders dan omliggende gemeenten of een grote stad als Leiden. De wensen zijn heel anders."