De gemeente Leiden, het Leidse bedrijfsleven en non-profitorganisaties richten eind september gezamenlijk het Stimuleringsfonds Leiden op. Doel ervan is ondernemers aan te moedigen om op veranderingen in te spelen en zo de weerbaarheid en de veerkracht van de Leidse economie vergroten.

De coronacrisis veroorzaakt grote problemen voor veel Leidse ondernemers, maar kan volgens de initiatiefnemers ook tot nieuwe kansen leiden. Ook ontwikkelingen zoals digitalisering, energietransitie en circulaire economie vragen om verandering en innovatie van ondernemers.

Het fonds is een cofinanciering van bedrijven, non-profitorganisaties en de gemeente, en wordt beheerd door het Ondernemersfonds Leiden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een eenmalige subsidie van 200.000 euro te geven. Dat geld komt uit de coronacompensatie die de gemeente van de Rijksoverheid krijgt.

Duurzame versterking van de Leidse economie

Om die initiatieven te ondersteunen, kunnen samenwerkingsverbanden van Leidse bedrijven en non-profitorganisaties een bijdrage aanvragen bij het Stimuleringsfonds Leiden.

Het moet gaan om duurzame versterking van de Leidse economie. Bijvoorbeeld voor productontwikkeling, innovatie in dienstverlening, het verbeteren van bedrijfsprocessen, het vergroten van klantbereik en verdere technologische innovatie.

Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om stages voor jongeren aan de projecten te koppelen, om zo ook onderwijs en arbeidsmarkt aan elkaar te kunnen verbinden.