De Leiderdorpse gemeenteraad steunde maandagavond unaniem een voorstel van D66 om in de Leidse regio beter te gaan samenwerken.

De gemeente Leiderdorp wil hierbij het voortouw nemen door één of meer startbijeenkomsten met gemeenteraden en colleges van de vijf gemeenten te organiseren.

De afgelopen periode heeft bureau Berenschot in opdracht van de gemeente Leiderdorp een onderzoek gedaan naar regionale herindeling.

Medio juli was dat rapport klaar en tot teleurstelling van de Leiderdorpse raadsleden bracht het weinig nieuwe inzichten: Voor fusie is te weinig draagvlak en de samenwerking kan beter.

Hernieuwde poging voor regionale samenwerking

Toch is dit rapport nu aanleiding voor een hernieuwde poging voor een regionale samenwerking. De eerste hobbel is daarbij al genomen.

De fractie van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) wil dat Leiderdorp zelfstandig blijft en wilde daarom de motie van D66 in eerste instantie als enige niet steunen.

Volgens woordvoerder Eric Filemon zou dat een verkeerd signaal zijn naar de achterban van de LPL die de partij bij de laatste verkiezingen in 2018 immers had beloond voor dat stevige standpunt.

Nadat alle andere partijen de LPL opriepen om de oproep tot samenwerking alsnog te steunen, ging de partij na kort fractieoverleg overstag. Met name omdat het voorstel nadrukkelijk niet oproept tot een fusie.

Voorstel om inwoners bij proces te betrekken

D66-wethouder Rik van Woudenberg mag nu aan de slag met een aantal concrete onderwerpen die voor de hele regio van groot belang zijn. Door enkele speerpunten te kiezen met een gezamenlijk belang, hoopt Leiderdorp de samenwerking handen en voeten te kunnen geven.

Ook verwacht de raad van het college een voorstel om de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit het dorp op een goede manier bij dat proces te betrekken.