Verschillende sportverenigingen in Leiden vinden de samenwerking met de gemeente stroef verlopen, laten de verenigingen zondag aan nieuwspartner Sleutelstad weten.

De voorbeelden van de verenigingen zijn uiteenlopend. Van rugbypalen die niet worden gerepareerd totdat de vereniging het zelf gaat regelen, tot sproei-installaties die maandenlang niet werken en grote vernieuwingstrajecten die door de gemeente worden "doorgedrukt".

De betrokken ambtenaren zouden regelmatig afspraken niet nakomen, niet bereikbaar zijn en niet willen luisteren. Dit leidt bij de vrijwilligers van de clubs regelmatig tot frustratie.

De verenigingen vinden het vooral jammer altijd maar in strijd met de gemeente Leiden te zijn en roepen op tot actie.

Wethouder Paul Dirkse: Verbetertraject is ingezet

Sportwethouder Paul Dirkse wil niet op individuele punten ingaan, maar erkent dat er een probleem is. Volgens hem is er inmiddels een verbetertraject ingezet.

Dat werd zichtbaar toen het Platform Sport en Corona werd opgericht, waar naast de gemeente ook de Leidse Sport Federatie en Topsport Leiden aan deelnemen.

De reacties van verenigingen op het platform zijn positief: vragen werden sneller beantwoord en er werd meegedacht over problemen rondom het gebruik van de accommodaties.

Gemeente zet accountmanagers in en ontwikkelt een app

Inmiddels heeft het platform een bredere functie gekregen, zodat verenigingen er ook met problemen en vragen los van het coronavirus terechtkunnen. Ook intern werkt de gemeente aan een betere samenwerking met sportverenigingen, zegt Dirkse. Daarvoor worden zogenoemde accountmanagers ingezet.

Daarnaast wordt een app ontwikkeld, zodat verenigingen de problemen makkelijk kunnen melden. Die meldingen komen op één plek binnen en er wordt meteen actie ondernomen. De app wordt volgens de wethouder nog dit jaar geïntroduceerd.