Burgemeester Henri Lenferink van Leiden kondigt geen aanvullende coronamaatregelen aan in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Wel komen er specifieke voorlichtingscampagnes voor onder andere jongeren.

Sinds eind juli neemt het aantal besmettingen in de Leidse regio toe. Vooral onder jongvolwassenen, studenten, mensen met een migratie-achtergrond en arbeidsmigranten.

In plaats van het uitdelen van boetes zet Veiligheidsregio Hollands Midden vooral in op voorlichting. Daarbij worden de risicogroepen benaderd, net als hun werkgevers en mensen die afhankelijk zijn van hulp. Daarbij worden lokale boegbeelden ingezet in de hoop dat dat het draagvlak voor de maatregelen zal vergroten.

Verder roept de veiligheidsregio onder meer supermarkten op om de basisregels weer strikter toe te gaan passen. Dat betekent winkelwagentjes en mandjes tellen en desinfecteren, maar ook de 1,5 meter afstand aanmoedigen met pijlen en andere markeringen.

Daarnaast moeten mensen overal waar ze binnenkomen hun handen weer desinfecteren. Verder moeten ondernemers altijd vooraf een gezondheidschecks doen en contactgegevens van bezoekers registreren bij een bezoek aan de horeca.

Coronabesmettingen in Veiligheidsregio Hollands Midden

Volgens de zogenoemde escalatieladder die het kabinet begin september heeft gepresenteerd, kan een regio zich op één van drie niveaus bevinden: waakzaam, zorgelijk of ernstig.

Hierbij wordt gekeken naar een aantal zogenaamde signaalwaarden en die zijn van invloed op de maatregelen die hierbij nodig zijn. Hollands Midden is samen met een aantal buurregio's opgeschaald naar 'zorgelijk'.

De meeste besmettingen vinden plaats in een thuissituatie. "En achter de voordeur is handhaven al snel in strijd met de grondwet", aldus de burgemeester, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM).

Illegale feest in het Van der Werfpark

De burgemeester reageerde vrijdag ook op het illegale feest dat eerstejaars studenten donderdagavond hielden in het Van der Werfpark.

"Ik heb ook de ontheffing ingetrokken voor kennismakingsactiviteiten en ze zullen niet snel weer een nieuwe krijgen", aldus Lenferink.