De Leidse gemeenteraad vergadert tot en met het einde van dit jaar in museum Naturalis. De vergaderingen vonden sinds april digitaal plaats vanwege het coronavirus. Ook de commissievergaderingen kunnen worden gehouden in Naturalis.

Op deze manier kunnen de raadsleden en het college weer fysiek bij elkaar komen én 1,5 meter afstand houden.

Voor commissievergaderingen werd eerder de grote zaal van het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt, omdat daar slechts een deel van de raad en het college aanwezig is. In die zaal werden ook de raadsvergaderingen gehouden voordat het virus uitbrak in Nederland, omdat het stadhuis werd verbouwd.

Voor het zomerreces stemde de Leidse gemeenteraad in met het beschikbaar stellen van ruim 200.000 euro extra om van september tot en met december dit jaar weer fysiek te kunnen vergaderen. De afgelopen periode werden locaties verkend die voldoende ruimte bieden om fysiek bij elkaar te komen. Op basis daarvan is besloten om in Naturalis te vergaderen.

De commissie- en raadsvergaderingen kunnen voortaan ook weer fysiek worden bijgewoond door publiek en pers. Wel moet publiek zich aanmelden, omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is.