Het WOZfonds in Leiden heeft aan vijftien bij de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen (LBS) aangesloten speeltuinen elk 500 euro gedoneerd. Het fonds wil de speeltuinen financieel helpen, omdat die tijdelijk dicht moesten blijven en geen inkomsten hadden.

De Leidse speeltuinen sloten op 16 maart de deuren. Eind april zijn de speeltuinen voor het eerst weer opengesteld.

De speeltuinen zijn tot 1 oktober gratis toegankelijk. De gemeente wil ervoor zorgen dat er voor kinderen zo min mogelijk belemmeringen zijn om naar de speeltuin te gaan.