Van meer dan 2.500 adressen in Leiden is officieel niet bekend wie er woont. Dat zegt de gemeente in antwoorden op vragen van de VVD. Raadslid Alyssa Voorwald merkte op dat er steeds meer spookadressen zijn. Als mogelijke oorzaak worden uitwonende studenten genoemd die zich niet inschrijven bij de gemeente als ze naar de stad komen. De gemeente gaat daar de komende tijd strenger op controleren.

Naast een toenemend aantal studenten dat zich niet inschrijft, is er ook een stijging van het aantal woningen dat voor korte tijd wordt verhuurd. Dat is reden voor de gemeente om een controle uit te voeren en adressen te controleren waar al langere tijd geen bewoner staat ingeschreven.

Gemeenten krijgen geld vanuit Den Haag op basis van het aantal mensen dat in de gemeente staat ingeschreven. Door de ruim 2.500 spookadressen loopt Leiden jaarlijks geld mis.