Het Alrijne Ziekenhuis neemt een deel van de basiszorg van het Leids Universitair Medisch Centrum over. Dat hebben het LUMC, Alrijne Ziekenhuis en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid afgesproken. Hierdoor moet het LUMC zich meer kunnen richten op complexe patiëntenzorg, onderzoek en innovatie.

"Ons ziekenhuis heeft een sterke regiofunctie, met vijf locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim", zegt Yvonne Wilders voorzitter raad van bestuur van het Alrijne Ziekenhuis. "Door deze afspraken kunnen we de locaties van ons ziekenhuis optimaal benutten en een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg in de regio."

Ook Douwe Biesma voorzitter raad van bestuur van het LUMC is blij met de gemaakte afspraken. "Het LUMC, als academische motor, concentreert zich vooral op de hoogcomplexe patiëntenzorg en het vergroten van regionaal preventieonderzoek. Door deze afspraken kunnen we allen een gerichte bijdrage leveren aan onze brede maatschappelijke zorgdoelstellingen."

Voor zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is het van belang dat ziekenhuiszorg betaalbaar blijft. "Daarvoor is verandering nodig in de manier waarop we de zorg samen organiseren", zegt voorzitter van de raad van bestuur Ton van Houten.

De drie organisaties voerden de afgelopen tijd diverse gesprekken over de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio. Met het verplaatsen van een deel van de basiszorg volgt de Leidse regio eerder gemaakte landelijke afspraken tussen de koepels van ziekenhuizen, verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.