Een aantal Leidse bruggen wordt de komende dagen extra gekoeld door de gemeente Leiden in verband met de warmte. Het gaat om de Blauwpoortsbrug, Grote Havenbrug, Schrijversbrug en de Sumatrabrug.

Verschillende bruggen in de stad hebben veel oude stalen elementen. Die zijn gevoelig voor uitzettingen tijdens hitte. Dat kan ertoe leiden dat de bruggen niet meer goed openen of sluiten

De gemeente koelt de bruggen met koud water, zodat het staal van de brug zo min mogelijk uitzet.