De gemeente Leiden heeft ontwerpen gemaakt voor nieuwe sportcomplexen met een sporthal, een combibad en een ijshal. De aanbesteding start op 28 augustus, maar de gemeente is nog op zoek naar een aannemer.

De ijshal komt samen met het combibad op de kop van de Churchilllaan te liggen, tussen de Vliet en de Voorschoterweg. Het sportcentrum komt tussen de sportschool Leonardo College en de voetbalvelden te liggen.

De bouw van nieuwe sportcomplexen is eerder niet gelukt. De Europese aanbesteding voor het nieuwe binnenbad van zwembad De Vliet en de nieuwe ijshal werd vorig jaar voortijdig stopgezet, omdat er geen inschrijvingen waren ontvangen. Marktpartijen zagen de bouw als te risicovol vanwege de onderhoudskosten op de lange termijn. Bovendien zou er te weinig ruimte zijn geweest in de planning van het project. Daarom heeft de gemeente eigen ontwerpen laten maken en zullen de voorwaarden wat worden aangepast.

Volgens wethouder Paul Dirkse zijn de nieuwe sportcomplexen nodig. "De huidige sportcomplexen zijn echt verouderd. Daarnaast hebben we ook voor nieuwe Leidenaars sportvoorzieningen nodig." De gemeente Leiden investeert daarom meer dan 60 miljoen euro in de bouw van de nieuwe sportaccommodaties.

De beoogde oplevering van de nieuwe sportcomplexen is in 2022.