Een werkgroep van de Partij voor de Dieren in Leiden heeft de afgelopen zogeheten 'maai me niet'-bordjes geplaatst in bloemrijke bermen of andere plekken in de stad waar maaien niet gewenst is in het kader van biodiversiteit.

De bordjes zijn afkomstig van Vereniging Natuurmonumenten. In tuinen, plantsoenen, parken en bermen leeft volgens de natuurbeschermingsorganisatie "van alles en nog wat". Zo leven er paardenbloemen en madeliefjes waar insecten nectar uit halen. Als er te vroeg wordt gemaaid, dan wordt ook het voedsel voor bijen en vlinders weggemaaid.

Vereniging Natuurmonumenten bedacht daarom een handleiding voor het maken van houten borden met de oproep om ergens niet te maaien. De Partij voor de Dieren in Leiden heeft een serie van die zelfgemaakte borden in de stad geplaatst. Ze staan in de Merenwijk, de Kooi, de Stevenshof en in Noord-Hofland in Voorschoten.