De glazen overkapping van het atrium van het stadhuis in Leiden is donderdag weggehaald. Daarmee is een nieuwe fase aangebroken in het plan Het hof van Leiden, waarbij het atrium van het stadhuis ingericht wordt als omsloten tuin.

Bij de verwijdering zijn de glasplaten eerst gedemonteerd en opgeslagen op het dak van het stadhuis. Vervolgens zijn de platen met behulp van een torenkraan en kantelbak afgevoerd in twee afvalcontainers van 30 kubieke meter. De glasplaten worden gerecycled.

Na het verwijderen van de platen zijn de spanten, waar het glas op steunde, verwijderd. Ook deze 2.200 kilo zware constructie wordt gerecycled.

Het Hof van Leiden gaat met zijn open tuin op het oorspronkelijke ontwerp van het stadhuis uit de jaren dertig van de vorige eeuw lijken. Het groene hofje sluit bovendien aan op de beroemde Leidse hofjes. Daarnaast vormt het Hof van Leiden zowel een technische als symbolische bijdrage aan de ambitie wat betreft duurzaamheids van de gemeente Leiden.