Tijdens een integrale controle bij twee bedrijfspanden in Leiden is woensdag illegale bewoning geconstateerd.

De controles zijn uitgevoerd op de Flevoweg en de Amphoraweg. Naar aanleiding van eerdere controles en signalen besloten de gemeente, de politie en de omgevingsdienst West-Holland de bedrijfspanden te gaan controleren.

Naast illegale bewoning werden er tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid geconstateerd. Ook voldeden een aantal bedrijven niet aan de meldplicht op grond van milieuregels. De omgevingsdienst heeft een aantal strafbeschikkingen opgelegd.

Ook werd er een opslag voor lachgas aangetroffen. De opslag van lachgas is niet verboden, maar het gebeurde niet volgens de regels.

De gemeente gaat de illegale bewoning onderzoeken.

"We zitten boven op deze signalen en treden hierbij op als één overheid", aldus burgemeester Lenferink. "Gelukkig gaat het er in veel bedrijven veilig en gezond aan toe. Door te controleren willen we dit zo houden. Als we misstanden zien, dan pakken we ze aan. Zo houden we onze stad veilig."