Burgemeester Henri Lenferink van Leiden ziet de alternatieve viering van het Leidens Ontzet op 3 oktober dit jaar als mogelijkheid om structureel de drukte in de binnenstad tijdens het feest te verminderen.

Leidens Ontzet wordt dit jaar als gevolg van de coronamaatregelen anders gevierd. De evenementen en festiviteiten worden meer over de stad verspreid. Volgens Lenferink biedt dat kansen om de viering van het Leidens Ontzet structureel te veranderen.

"Natuurlijk vieren we altijd 3 oktober. Maar de laatste jaren werd ik steeds onrustiger van de grote drukte in de binnenstad", verklaart de burgemeester. Daarom is er een rapport opgesteld met aanbevelingen om de stad niet onbeheersbaar druk te maken. "Dat rapport speelt dit jaar zeker een rol, maar is vooral relevant voor volgend jaar en de jaren daarna", aldus Lenferink.

Een viering die verspreid is over de hele stad is echter niet het ideaal dat Lenferink voor ogen heeft als de coronacrisis voorbij is. "Het Reveille en de Koraalzang moet je niet op 25 verschillende plekken gaan doen, dan is de lol er wel een beetje af. Er zijn zeker kansen om activiteiten buiten de binnenstad te doen, maar niet alles. Dan tast je het karakter van het feest aan."