De VVD Leiden wil dat de gemeente werk maakt van het bestrijden van een aantal invasieve exoten die gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid of schade kunnen veroorzaken aan gebouwen.

Het gaat de partij vooral om de bestrijding van twee soorten invasieve exoten: de reuzenberenklauw, die in zonlicht ernstige brandwonden kan veroorzaken bij mens of dier, en de Japanse duizendknoop, waarvan de wortels riolen en funderingen aantasten en die zelfs dwars door asfalt heen groeien.

Volgens VVD-raadslid Tom Leest is het hoog tijd dat wethouder Ashley North in actie komt: "Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren aanvalsplannen gelanceerd om deze exoten efficiënt te bestrijden", zei Leest tijdens de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

Leest herinnerde de wethouder eraan dat het plan van aanpak er al eind vorig jaar zou zijn. Eerder dit jaar informeerde wethouder North de raad wel dat er inmiddels bestrijding met heet water plaatsvindt. Het plan is ook klaar, maar moet eerst nog afgestemd worden met de provincie.

De provincie is verantwoordelijk voor de aanpak van exoten, maar lijkt de strijd opgegeven te hebben. "Overleg heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De provincie zegt zelfs dat het probleem te groot is om nog op te lossen", verklaarde wethouder North.

Daarnaast zijn er niet genoeg middelen en is er te weinig mankracht voor de bestrijding. "We hebben alle plekken waar de woekerende planten groeien in kaart gebracht, maar voor de bestrijding is onvoldoende budget binnen de huidige begroting", aldus North. "Gezien de financiële situatie van de gemeente kan er ook niet zomaar extra geld voor komen."