De gemeente heeft twee varianten uitgewerkt voor de herinrichting van de Noordbuurtseweg in Zoeterwoude-Dorp. Uit een enquête onder bewoners bleek dat de wegversmallingen en de hoge snelheid waarmee auto's over de weg rijden ertoe leiden dat veel fietsers en voetgangers de weg als zeer onveilig ervaren. Op 9 juli maakt de gemeenteraad een keuze.

De eerste variant heeft de projectnaam 'Duurzaam Veilig ingerichte erftoegangsweg' gekregen. Het asfalt wordt dan vervangen door klinkers en er komen snelheidsremmers bij de zijstraten en een aantal drempels. De kruisingen zijn gelijkwaardig. De maximumsnelheid blijft 30 kilometer per uur.

Bij de tweede variant blijft de Noordbuurtseweg een asfaltweg, maar een die uitnodigt tot fietsen. De basiskenmerken van een fietsstraat zijn rood asfalt en voorrang op verkeer vanuit dwarsstraten. Er komen minder snelheidsremmers en ook hier blijft de maximumsnelheid 30 kilometer per uur.

De twee varianten zijn uitgewerkt in een raadsvoorstel dat op 9 juli wordt besproken. Verkeerswethouder Ruud Bouter hoopt dat er volgende week donderdag direct een voorkeursvariant kan worden uitgekozen. "Van die variant maken we een definitief ontwerp. We verwachten dit ontwerp dan na de zomer aan de omwonenden te kunnen presenteren."