De partijen in de gemeenteraad van Zoeterwoude willen dat wethouder Ruud Bouter dit jaar nog 8.850 euro beschikbaar stelt voor een hondenspeelveldje. De fracties dienden hier donderdagavond een gezamenlijk amendement voor in. Het geld moet uit de algemene reserves komen.

Hondenbezitter Paul Mooijman uit Zoeterwoude zamelde in 2019 handtekeningen in om zijn idee voor het hondenspeelveld op de politieke agenda te krijgen. Het college reageerde positief, maar plande de realisatie van het veld in voor 2021.

Volgens de fracties duurt dat te lang. "We vinden participatie zo belangrijk. Dan moeten we niet nog langer wachten met het in gang zetten van dit burgerinitiatief", motiveerde PZ-duo-fractievoorzitter Myrna van der Poel tijdens de bespreking van de jaarrekening 2019.

Bouter stelde de aanleg van het speelveld uit tot volgend jaar omdat hij in 2020 geen financiële mogelijkheden zag. In de volgende raadsvergadering op 9 juli wordt een definitief besluit over het voorstel van de fracties genomen.

De hondenvereniging Zoeterwoude heeft aangegeven het onderhoud van het toekomstige speelveldje voor haar rekening te nemen. Het omheinde losloopgebied wordt waarschijnlijk langs het Molenpad in Zoeterwoude-Dorp gerealiseerd.