De gemeente Leiden staat voor een forse bezuinigingsopgave. Dat blijkt uit de Kaderbrief 2020-2024 die wethouder Paul Dirkse (Financiën) donderdag aan de gemeenteraad heeft overhandigd.

De gemeente komt de komende jaren steeds geld tekort. Met name door oplopende kosten binnen het sociaal domein.

Die kosten dekken met lastenverhoging wil het college niet. "We kiezen ervoor om niet de lasten te verhogen. De crisis van 2008 heeft ons geleerd dat investeren de snelste weg naar herstel vormt", aldus Dirkse, die de raad voorstelt om jaarlijks 3,3 miljoen aan kosten te schrappen.

"We ontkomen er niet aan om bij te sturen. Bovendien hebben we een aantal activiteiten waar we mee willen doorgaan en een beperkt aantal nieuwe ambities waarvoor we op dit moment geen geld hebben."

Gemeente moet rekenen op minder inkomsten

Dirkse wil voorzichtig laveren, omdat er naast de oplopende kosten in het sociaal domein nog meer tegenvallers aankomen. De noodfondsen van het Rijk om de gevolgen van de coronacrisis te beperken, leiden mogelijk tot bezuinigingen bij de Rijksoverheid.

Gemeenten krijgen een belangrijk deel van hun budget via het Gemeentefonds. De hoogte van dat bedrag is onder meer gekoppeld aan de totale rijksuitgaven.

Ondanks de aangekondigde bezuinigingen straalt de kaderbrief volgens Dirkse uit dat Leiden een sociale stad is. "Weet dat we er voor je zijn als het even moeilijker gaat. Dat betekent wel dat we gaan putten uit onze reserves. We kunnen het ons niet veroorloven om de kansenongelijkheid verder te zien groeien. Al wordt het inmiddels een vrijwel onmogelijke opgave om dat vanuit een sluitende begroting te doen."

De gemeenteraad behandelt de financiële stukken de komende weken. Na de zomervakantie vindt op 17 september de verdere behandeling plaats in de commissies en de gemeenteraad.