Het Leids college heeft een voorstel ingediend in om de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen te verruimen. De gemeente Leiden wil graag op elk dak in de stad een zonnepaneel.

De gemeente wil meer zonnepanelen om een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie en om duurzamer te worden. De gemeente ziet ook kans om de stookkosten van inwoners te verlagen.

Zonnepanelen op historische panden en beschermde stadsgezichten stuiten op weerstand en beperkende regels. Met een wijziging van de Welstandsnota wil het Leids college de mogelijkheden verruimen.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het collegevoorstel, komt er een interactieve kaart beschikbaar. Op deze kaart staat per postcode aangegeven wat de voorwaarden zijn om zonnepanelen te plaatsen.