De verbreding van de Europaweg en de vervanging van de Lammebrug in Leiden lopen door de strengere stikstofmaatregelen vertraging op. Dat blijkt woensdag uit de voortgangsrapportage die de provincie Zuid-Holland over de Rijnlandroute heeft opgesteld.

Volgens de originele planning zouden de werkzaamheden aan de Europaweg in het vierde kwartaal van 2020 moeten starten, maar de provincie kan op dit moment geen aanvangsmoment aangeven.

De toevoeging van extra rijbanen op de Europaweg en een nieuwe, bredere, Lammebrug vormen, samen met de herinrichting van het Lammenschansplein, de derde en laatste fase van de aanleg van de Rijnlandroute, die Leiden met Katwijk en Zoeterwoude moet gaan verbinden.

Naast de vertraging zorgden de keuze voor een snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk (19,5 miljoen euro) en een inflatiecorrectie ervoor dat de kosten voor de Rijnlandroute ongeveer 50 miljoen euro hoger liggen dan aanvankelijk werd gedacht.

CDA Leiden-raadslid Roeland Storm heeft het Leidse college vorige week een brief gestuurd waarin zijn partij verbazing uitspreekt over het feit dat de gemeenteraad via de media moest vernemen dat de aanleg van de Rijnlandroute is vertraagd. De christendemocraten willen weten óf het college op de hoogte was, welke rol het bij de vertraging speelt en waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd.