Het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude wil het positieve resultaat van bijna 3 miljoen euro over 2019 stoppen in de financiële reserves van de gemeente. Dat blijkt uit het voorstel van verantwoordelijk wethouder Ton de Gans aan de gemeenteraad.

"Een deel willen we storten in de reserves voor grote projecten, duurzaamheid en de omgevingswet. Ook willen we iets apart zetten voor de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis. Tot slot willen we vooruitlopen op de komende herverdeling van het gemeentefonds", aldus De Gans.

De herverdeling van het fonds leidt ertoe dat kleinere gemeenten vanaf 2022 minder geld per inwoner ontvangen dan nu het geval is.

Het voorstel wordt donderdag besproken in de gemeenteraad.