Gemeenteraden in de Leidse regio vergaderen vanwege de coronacrisis voorlopig in veel gevallen digitaal, blijkt uit rondvraag van Sleutelstad. Het is in veel gevallen lastig om vergaderruimten te huren waar raadsleden onderling 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

Daarnaast levert het aanpassen van de raadszaal veel praktische bezwaren op en zien niet alle raadsleden het zitten om alweer fysiek samen te komen.

Leiden

De gemeenteraad van Leiden vergadert tot 1 september niet fysiek. "We zoeken naar een geschikte locatie waar we op voldoende afstand kunnen vergaderen, maar daarvoor hebben we de tijd nodig", vertelt griffier Gerald van Leiden. In de vergaderzaal van het Hoogheemraadschap waar de raad normaal gesproken vergadert, is voldoende afstand houden niet mogelijk.

Voorschoten

Voorschoten vergadert tot de zomer ook zoveel mogelijk online. Dat geldt in ieder geval voor alle commissievergaderingen, waarbij het mogelijk wordt om online in te spreken. Voor de maandelijkse raadsvergadering wordt nog wel naar een fysieke oplossing gezocht. Dat zou vanaf eind deze maand dan al kunnen. "We kijken daarvoor naar een grotere zaal in Voorschoten, zodat alle raadsleden kunnen deelnemen en we de randvoorwaarden voor de gezondheid kunnen waarborgen", zegt griffier Bert Jan Urban.

Oegstgeest

In Oegstgeest moet er nog veel gebeuren voordat er fysiek vergaderd kan worden. Wanneer de huidige raadszaal opnieuw wordt ingedeeld, moet namelijk ook het camerasysteem voor de live-uitzendingen opnieuw worden afgesteld en dat blijkt een grote klus te zijn. Daarnaast loopt er ook een aankoopprocedure voor een nieuw camerasysteem. "We bekijken de voor- en nadelen van fysiek vergaderen, waarbij we ook naar de optie van plastic schotten kijken", aldus griffier Fred Kromhout. Zolang er nog raadsleden zijn die fysiek vergaderen niet zien zitten, blijft de gemeenteraad digitaal samenkomen.

Leiderdorp

Datzelfde geldt voor de gemeente Leiderdorp, waar nog niet elk raadslid fysiek wil vergaderen. "Sommigen zouden het liefst morgen weer bij elkaar komen voor de kwaliteit van het debat, anderen zien dat nog niet zitten. Dat is heel persoonlijk", vertelt griffier Bart Rijsbergen. Ondertussen worden al wel de opties van een herindeling van de raadszaal bekeken." Als de publieke tribune eruit gaat, zou het moeten passen." Elke eerste week van de maand wordt bekeken of fysiek vergaderen mogelijk is.

Zoeterwoude

In Zoeterwoude worden de opties nog bekeken. "We zijn met een kleinere groep dan veel andere gemeentes, dus dat maakt het wat makkelijker", aldus griffier Gerrie Buijs over de dertien Zoeterwoudse raadsleden. "We bekijken nog wat er in onze huidige raadszaal mogelijk is volgens de geldende regels." Voor de aankomende burgemeestersbenoeming in juli moet er in ieder geval een oplossing zijn. In die geheime vergadering moeten de raadsleden fysiek bij elkaar zijn om over de nieuwe burgemeester te stemmen. Een ruimere zaal buiten het dorp is ook geen optie, want een vergadering van de gemeenteraad moet binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.