Omgevingsdienst Midden-Holland waarschuwt mensen die willen zwemmen in natuurwater in de Leidse regio om op te passen voor blauwalg.

Zwemmen in water met blauwalgen veroorzaakt huidirritatie en leidt tot maag- en darmklachten. Verschijnselen van vergiftiging zijn meestal twaalf uur na het zwemmen merkbaar. Blauwalgen zijn met het blote oog alleen te herkennen als een verfachtige laag op het water. Verder hangt er hangt een sterke vislucht in wateren met blauwalgen.

In de regio Leiden geldt voor komend weekend een negatief zwemadvies voor de verschillende zwemgebieden. Het zwemmen in de waterspeelplaats Cronesteijn aan de Kanaalweg in Leiden wordt ontraden vanwege de slechte kwaliteit van het water.

Voor de zwemlocatie 't Joppe bij de Merenwijk geldt een negatief advies vanwege de aanwezigheid van blauwalgen. Dit advies is ook van toepassing voor de westoever van 't Joppe bij de gemeentehaven in Warmond. Blauwalgen zijn ook aangetroffen in de Klinkerbergerplas in Oegstgeest.

De Omgevingsdienst adviseert mensen verder om de actuele situatie rondom de blauwalgen in de gaten te houden op de website.