Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bouwt het grootste onderzoekscentrum voor stamcel- en gentherapie van Nederland. Het centrum, genaamd NECSTGEN, moet bovendien een van de grootste faciliteiten van Europa worden. De bouw start nog dit jaar op het Leiden Bio Science Park.

"Op dit moment is het zo dat patiënten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, nierfalen of diabetes jarenlang behandeld worden. Dat is intensief voor de patiënt en kostbaar voor de maatschappij", zegt Ton Rabelink, professor interne geneeskunde van het LUMC

"Door deze vorm van geneeskunde hoeft dat in de toekomst niet meer: dan genees je patiënten met hun eigen cellen, met gentherapie of weefselmanipulatie. Bijvoorbeeld op afroep gekweekte, insuline producerende cellen om diabetes tegen te gaan, speciaal gemaakt voor jouw lichaam."

Volgens Rabelink is een ander voordeel dat het de sterk stijgende zorgkosten terugdringt, als patiënten in de toekomst genezen kunnen worden na een eenmalige behandeling.

Onderzoekers en start-upbedrijven uit de hele wereld kunnen straks in Leiden terecht om zo de toepassing van deze therapieën te versnellen. Voor de bouw van het NECSTGEN is financiering deels toegezegd en daarnaast is het LUMC in gesprek met partijen voor additionele financiering.

Het NECSTGEN wordt gerealiseerd in het Mirai house op het Leiden Bio Science Park, waar ook het LUMC deel van uitmaakt.