Inwoners van Zoeterwoude kunnen tot woensdagmiddag 27 mei aangeven welke van de drie voorgestelde opties voor de herinrichting van de 'Slingerlandlocatie' hun voorkeur heeft.

Het voormalig terrein van Potgrondbedrijf Slingerland in de Geerpolder in Zoeterwoude is al jaren niet meer in gebruik. De eigenaar zocht samen met de gemeente naar een andere invulling die past in de omgeving. Samen gaven zij de opdracht aan adviesbureau AnteaGroup om de randvoorwaarden en wensen voor herontwikkeling in kaart te brengen.

Het resultaat levert drie verschillende scenario's op. Ieder scenario heeft een eigen titel, schetsimpressie en toelichting. Aan Zoeterwoudenaren wordt gevraagd om door het geven van cijfers hun voorkeur uit te spreken.

Drie scenario's

Het eerste scenario betreft een zonnepark van 8 hectare. Dat zonnepark zou tweeduizend huishoudens van groene stroom kunnen voorzien. In het tweede scenario worden er ongeveer tien zorgwoningen voor ouderen gebouwd, die passen bij de omringende bebouwing en boerderijen.

In het derde scenario is er ruimte voor tien bedrijven met affiniteit in duurzaamheid, gezondheid, circulaire economie en ambacht. Aanvullend past een kleinschalig horecapunt in dit scenario, om de locatie aantrekkelijk te maken voor recreanten.

Wanneer het voorkeursscenario van Zoeterwoude na 27 mei bekend is, zal de eigenaar van de grond overleggen met de gemeente over de te nemen vervolgstappen.