Op de burgemeestersvacature van Zoeterwoude hebben 26 kandidaten gereageerd, meldt de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, woensdag.

Smit verwacht dat de opvolger van de huidige burgemeester, Liesbeth Bloemen, ondanks de coronacrisis 'gewoon' volgens planning op 7 oktober kan beginnen. Hij gaat de komende tijd in gesprek met de sollicitanten, waarna de meest geschikte kandidaten worden voorgelegd aan een vertrouwenscommissie.

De commissie, die bestaat uit een afvaardiging van de Zoeterwoudse gemeenteraad, voert vervolgens sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten en bepaalt, met de gemeenteraad, welke twee personen het meeste voldoen aan het profiel. De keuze van de raad voor een kandidaat wordt doorgaans opgevolgd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De huidige burgemeester Bloemen kondigde in december 2019 aan dat ze begin oktober met pensioen gaat. De 66-jarige Bloemen is sinds 2004 burgemeester van het Zuid-Hollandse dorp.