De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft vrijdagavond met slechts twee aanwezige leden vergaderd. Dat gebeurde nadat de vergadering een dag eerder werd uitgesteld vanwege een te lage opkomst.

Dat de raadsvergadering ondanks opnieuw een kleine opkomst vrijdag wel door kon gaan is gevolg van de gemeentewet. De wet stelt dat bij een uitgestelde vergadering er geen meerderheid van het totaal aantal raadsleden hoeft te zijn.

De twee aanwezige raadsleden waren beide van de partij Progressief Zoeterwoude.

Burgemeester Liesbeth Bloemen wilde de vergadering niet annuleren omdat ze met name het besluit over de nieuwbouw voor de Bernardusschool en de subsidie voor de gebruikers van het cultuurhuis niet langer wilde uitstellen.

Binnen een recordtijd van negen minuten waren alle agendapunten behandeld. Beide raadsleden waren het eens over alle voorstellen, dus die werden allemaal aangenomen.