Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een polikliniek geopend voor coronapatiënten om verder te herstellen na een ziekenhuisopname.

Mensen die met het coronavirus in het ziekenhuis hebben gelegen, hebben een groot risico op schade aan hun longen en hart. Ook is hun conditie meestal sterk achteruitgegaan.

De post-coronapolikliniek zal het hart en de longen van de patiënten controleren en ook andere schadelijke gevolgen behandelen. Als het nodig blijkt, kunnen patiënten er ook revalideren. Omdat de ziekte ook mentaal een forse klap kan zijn, heeft de kliniek bovendien een eigen klinisch psycholoog ingeschakeld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.