Burgemeester Liesbeth Bloemen van Zoeterwoude heeft de raadsvergadering van donderdagavond uitgesteld nadat woensdag elf van de dertien raadsleden hadden laten weten dat zij niet aanwezig zouden zijn vanwege de coronacrisis.

De gemeentewet stelt dat een meerderheid van alle raadsleden aanwezig moet zijn om besluiten te kunnen nemen. De twee aanwezige leden, allebei van Progressief Zoeterwoude, vormden geen meerderheid.

Veel van de afwezige raadsleden lieten woensdag al weten afwezig te zijn bij de geplande raadsvergadering. De fractievoorzitter van Senioren Belangen Zoeterwoude meldde zich af omdat ze, gezien haar leeftijd (72 jaar), tot een risicogroep behoort.

De leden van de CDA-fractie zeiden allemaal om persoonlijke redenen weg te blijven. De VVD-fractie vond het niet passend om nu een raadsvergadering te houden en stelde bovendien dat er geen belangrijke punten op de agenda stonden.

Bloemen besloot maandag om de vergadering ondanks protesten door te laten gaan. "Er liggen een paar besluiten die we echt graag genomen willen hebben. Bovendien zou het best weleens kunnen dat er in april en mei opnieuw onvoldoende opkomst is om een vergadering te houden vanwege de coronamaatregelen. Per 6 april zou heel veel weer veranderen, maar daar geloof ik niet in", aldus de burgemeester.

De wet stelt dat er na 24 uur opnieuw een raadsvergadering gepland kan worden. Bij de uitgestelde vergadering geldt dan geen minimale opkomst. De nieuwe vergadering staat nu gepland voor vrijdagavond 27 maart om 20.00 uur.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.